loader


DOTACJE NA INNOWACJE
 
Nazwa beneficjenta: INDEPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego pozwalającego na zautomatyzowanie i usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy Indepro Sp. z o.o. i jej partnerami
 
Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015
 
PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 


 
Znajdź nieruchomość